Amdanom

Mae HWB Eryri yn fenter buddiol gymunedol a sefydlwyd gan y gymuned i gymryd mwy o gyfrifoldeb a rheolaeth drwy gael mwy o ran wrth ddatblygu syniadau ar gyfer y dyfodol a elwa’n uniongyrchol drwy weithgareddau sydd eisoes yn cymryd lle o fewn yr ardal twristiaeth hynod boblogaidd yma. Y bwriad hefyd yw datblygu a sefydlu gweithgareddau a digwyddiadau eraill a fydd yn dod â mwy fyth o fudd i’r gymuned leol a chadw’r ganolfan ymwelwyr yn agored.
Gweledigaeth Hwb Eryri yw “Gweithio gyda’n gilydd i greu cyfleoedd yn y gweithgareddau a’r digwyddiadau a gynhelir ar hyn o bryd yn Eryri a datblygu syniadau ar gyfer y dyfodol. Denu a manteisio ar gyfleoedd datblygu economaidd, diwylliannol a chymunedol er budd y gymuned leol. ”

Amcan HWB Eryri yw mynd i’r afael â’r materion mae cymunedau Eryri yn eu gwynebu drwy greu mentrau a datblygu cyfleoedd i gael budd a chynnwys i’r gymunedau, hyn o fewn ei weithgareddau datblygiadol. Bydd y Hwb yn datblygu sylfaen yn Mynydd Gwefru a datblygu perthnasoedd gwaith agos gyda’i partneriaid First Hydro, Cyngor Gwynedd, Cynghorau Cymuned y rhanbarthau a Pharc Cenedlaethol Eryri. Gadewch i ni i gyd gyfathrebu a chefnogi ein gilydd.
Cysylltwch â ni os hoffech chi fod yn rhan o’r HWB Eryri, fel gwirfoddolwyr, cynorthwy-ydd ac ati
Diolch