Hwb Eryri – Llanberis

Pethau i wneud

O ceiswyr antur, diwylliant, hanes, teithiau cerdded, ager, gweithdai crefft, mannau picnic, lluniaeth ysgafn, mae’r cyfan yma yn Llanberis, darparu ar gyfer pob !!

Llanberis wedi ei henwi yn answyddogol yn ‘brifddinas awyr agored Cymru’ – beth yn eich barn chi ??

Hysbysebu Cyfle – Os ydych yn caffi, tafarn neu fwyty, atyniad yn Llanberis neu Eryri ac yn awyddus i gael eich busnes rhestredig / hysbysebu yn yr adran hon neu mewn adrannau eraill ar y wefan. Peidiwch ag oedi i gysylltu â ni am y pecyn Hysbysebu. Amrywiaeth o becynnau ar gael o wefan hysbyseb yn unig i pecyn llawn o we, cysylltiadau, hysbyseb gwybodaeth Croeso, rhan o’r cylchlythyr yn ogystal â gwefan weledol iawn. Cysylltwch â’r tîm HWB Eryri am ragor o wybodaeth ac i weld sut y gallwn wneud iddo weithio i chi a’ch busnes.

 •  

  Teithiau Mynydd Gwefru

  Gyda’r mynyddoedd godidog yn gefndir a golygfeydd trawiadol Eryri, y Mynydd Gwefru yw canolfan ymwelwyr Cwmni First Hydro yn Llanberis. Ar wahanol lefelau yno mae siop anrhegion a chaffi a dyma’r ...

  01286 870636 Gwefan Digwyddiadau

 •  

  Teithiau Cerdded – Menter Fachwen

  Teithiau Cerdded ar gael i bawb, cysylltwch gydar fenter ar gyfer archebu eich lle ofewn y daith nesaf...

  01286 872014 Gwefan

 •  

  Castell Dolbadarn

  Saif Castell Dolbadarn ar fryn creigiog gerllaw Llyn Padarn, bron rhwng y llyn yma a Llyn Peris, yn agos i bentref Llanberis yng Ngwynedd. Dolbadarn oedd prif amddiffynfa Tywysogion Gwynedd yng nghant...

  01443 336000 Gwefan

 •  

  Ceunant Mawr – Llanberis

  Nid yw'r cynnwys yma ar gael....

  Gwefan

 •  

  Llogi Beics – Llanberis

  Wedi ei leoli yn yr un adeilad a Tan y Ddraig ar y stryd fawr. Cynnig llogi beics a hefyd teithiau beics at ddant pawb Cysylltwch gydar cwmni am fwy o wybodaeth...

  01286 872787 Gwefan

 •  

  Rheilffordd yr Wyddfa

  Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4TT Faith i Gopa Cymru a Lloegr - Gadewch i Reilffordd yr Wyddfa fynd â chi ar daith fythgofiadwy i uchelderau Cymru. Mae’r Wyddfa yn 1085m...

  01286 870 223 Gwefan

 •  

  Rheilffordd Llyn Padarn Cyf.

  Ni fyddai unrhyw ymweliad â Gogledd Cymru yn gyflawn heb daith ar un o drenau bach enwog Cymru. Mae Rheilffordd Llyn Llanberis yn cynnig golygfeydd heb eu hail o fynyddoedd Eryri, o fannau nad oes mo...

  01286 872028 Gwefan