Hwb Eryri – Llanberis

Siopau

Mae’r pentref ei hun yn un prysur, gyda bwrlwm o weithgaredd lle bydd yr iaith Gymraeg yn oruchafiaeth yn cael ei glywed yn siarad. Tyst o faes dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog.

Mae digon o siopa annibynnol; ger dringo, crefftau, llyfrau, gwaith celf, golchdy defnyddiol yn ogystal â pobyddion, hufen iâ cartref, Spar a Londis. Caffis gyda bwydydd arbenigol, tafarndai, gwestai, tai llety, gwely a brecwast rhywbeth i bawb ar y Stryd Fawr Llanberis.

Hysbysebu Cyfle – Os ydych yn caffi, tafarn neu fwyty, atyniad yn Llanberis neu Eryri ac yn awyddus i gael eich busnes rhestredig / hysbysebu yn yr adran hon neu mewn adrannau eraill ar y wefan. Peidiwch ag oedi i gysylltu â ni am y pecyn Hysbysebu. Amrywiaeth o becynnau ar gael o wefan hysbyseb yn unig i pecyn llawn o we, cysylltiadau, hysbyseb gwybodaeth Croeso, rhan o’r cylchlythyr yn ogystal â gwefan weledol iawn. Cysylltwch â’r tîm HWB Eryri am ragor o wybodaeth ac i weld sut y gallwn wneud iddo weithio i chi a’ch busnes.