Dysgu Cymraeg

If you would like to learn welsh, by all means contact the Welsh classes been held in different locations within the HWB area. Please contact for more information.

Os hoffech ddysgu cymraeg, croeso ichi gysylltu gyda nifer o ddosbarthiadau Cymraeg ogwmpas ardal y HWB.