Cysylltu

HWB Eryri

Ffôn: 01286 872770  10am – 14:45 (Dydd Mawrth, Iau, Sadwrn, Sul)  / 07867 976 183 (Allan o oriau)

Ebost: info@hwberyri.co.uk

Cyfeiriad: HWB Eryri, The Outdoor Shop, Llanberis, Gwynedd LL55 4SU

Gweplyfr: @HwbEryriLlanberis

Trydar: @hwberyri

Google Maps: Lleoliad Canolfan Gwybodaeth HWB Eryri ar Google Maps


Teithio yma

Efo’r trên ar hyd Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru, Trenau Arriva Cymru a Virgin Northwest i Fangor (Gwynedd)

www.thetrainline.com  www.arrivatrainswales.co.uk   www.nationalrail.co.uk    www.virgintrains.co.uk

Efo’r bws National Express, sydd yn teithio o Lundain, o Birmingham ac o Fanceinion i Bangor a Caernarfon.  Mae Arriva yn gwasanaethu’r daith o De Cymru i Gaernarfon fel rhan o’r rhwydwaith TrawsCambria

 

Efo’r car

O’r Gogledd-Orllewin ar hyd ffordd yr M56 a’r A5 i Fangor, ac yna’r A4244.  O Ganolbarth a De Lloegr, mae ffordd yr A5 o’r Amwythig i Gapel Curig yna’r A4086 yn siwrne fwy olygfaol.

 

Gwasanaeth bws lleol Arriva – amserlen llawn ar wefan Cyngor Gwynedd  www.gwynedd.gov.uk/timetables

  • Llanberis i Gaernarfon / Caernarfon i Lanberis, bob hanner awr.  Bws rhif 88.
  • Llanberis i Fangor / Bangor i Lanberis.  Bws rhif 85.

Gwasaneth Bws Sherpa  www.gwynedd.gov.uk/timetables

Dyma ffordd hwylus i deithio i fannau cychwyn llwybrau’r Wyddfa.  Mae taith unffordd yn costio £1.50.

O’r 1af o Ionawr i’r 23 o Fawrth 2018, mae gwasaneth bws yr S2 yn gadael o Lanberis i Ben-y-Pass am 7:30 (dyddiau ysgol), 8:00 (Dyddiau Sadwrn, Sul a gwyliau ysgol), 10:00, 12:00, 14:30, 16:30.

Mae’r ddau bws diwethaf i Lanberis yn gadael Pen-y-Pass am 16:10, 18:05.

Yn yr haf, mae’r gwasanaeth bws S2 o Lanberis i Pen-y-Pass yn gadael unwaith yr awr, ar yr awr.

 

Tocyn Crwydro Coch

Mae’r Tocyn Crwydro Coch yn darparu teithiau di-ben-draw ar rwydweithiau bysiau Gwynedd ac Ynys Môn i gyd.  Pris:  Oedolyn £6.80, Plentyn £3.40.  Gellir ei ddefnyddio tan 23:59 ar:

>  fysiau rhif 1 i 99 (gan gynnwys yr X1) yn y Gwynedd timetablesSnowdon SherpaAnglesey timetables  a gwasanaeth 19 yn y Conwy timetables

>  llwybrau T2 i/o Aberystwyth

>  llwybrau T3 i/o Wrecsam

 

Gwybodaeth Cludiant Cyhoeddus Traveline Cymru

Mae Traveline Cymru yn wasanaeth gwybodaeth cludiant cyhoeddus a ariannier gan Lywodraeth Cymru.  Ei phwrpas yw cynnig pob gwybodaeth teithio lle gellir darganfod y gwybodaeth deithio sydd angen arnoch mewn un lle.

>  Galwch Traveline Cymru yn eu canolfan gyswllt ddwy-ieithog gyda unrhyw gwestiynau cynllunio taith sydd gennych: 0800 464 0000.  Neu cynlluniwch eich taith arlein yn  https://www.traveline.cymru/

Lleoliad asiantau canolfan gyswllt Traveline yw Penrhyndeudraeth, Gogledd Cymru.  Maent ar gael rhwng 7yb – 8yh pob dydd o’r flwyddyn.  Noder y darperir wasanaeth cyfyngiedig ar Noswyl a Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Calan a Dydd Calan.